PRACE ZIEMNE

Posiadamy profesjonalny sprzęt:

 • minikoparka
 • koparka gąsienicowa
 • błotniak
 • ładowarka teleskopowa
 • zamiatarka

zamów, a my wykonamy:

 • wykopy oraz wymiany gruntu
 • budowa nasypów
 • budowa murów oporowych
 • ogrodzenia
 • profilowanie oraz korytowanie podłoża
 • makroniwelacje terenu
 • rekultywacja terenu
 • roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe
 • budowa składowisk odpadów
 • sprzedaż kruszyw
 • gruz z recyklingu
 • wycinki drzew
 • niwelacja terenu
 • karczowanie
 • rekultywacja terenu
 • wymiana gruntów
 • skarpowanie, hałdowanie
 • podbudowy pod parkingi, drogi i inne
 • makroniwelacja i profilowanie terenu
 • wykopy pod prace budowlane
 • nasypy, wszelkie zasypki oraz podniesienia terenu
 • prace załadunkowe i rozładunkowe oraz transport materiałów sypkich
 • odśnieżanie dróg i placów
 • rozbiórki i wyburzenia
 • kopanie stawów

KONTAKT

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania

E-mail: kontakt@kompleksowe-remonty.pl

Numer kontaktowy: 500 085 380

Nazwa firmy: Delbud 2 Sp. z o.o. Sp. K.

Adres: ul. Dywizjonu 303 5k, 80-462 Gdańsk

NIP: 6040170993

REGON: 364497139

KRS: 00619587

NAPISZ DO NAS

  Zapoznałam/Zapoznałem się z Polityką prywatności Delbud2 Sp. z o.o. Sp. K, gdzie znajdują się informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych przez Delbud2 Sp. z o.o. Sp. K tj. zostałam/zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie do m.in.: wglądu, zmiany, usunięcia, przeniesienia, sprostowania, uzupełnienia oraz ograniczenia przetwarzania danych, jak również o możliwości wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Delbud2 Sp. z o.o. Sp. K.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Delbud2 Sp. z o.o. Sp. K zbieranych celem realizacji zamówień na Towary i Usługi będące przedmiotem Delbud2 Sp. z o.o. Sp. K z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją dowolnym momencie korzystając z FORMULARZA wycofania zgody, jednakże wycofanie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.

  ⬅️ zadzwoń