WYCOFANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych zawartych w formularzu przez Delbud2 Sp. z o.o. Sp. K na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze- twarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wyrażenie zgody jest dobrowol- ne, ale jednocześnie konieczne do przesłania Pani/Panu potwierdzenia usunięcia Pani danych z na- szego systemu. Przetwarzanie powyższych danych ma jedynie na celu usuniecie ich z naszego sys- temu oraz przesłanie potwierdzenia usunięcia na wskazany w powyższym formularzu adres e-mail

    Nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych

    ⬅️ zadzwoń